POMOC INDYWIDUALNA

– konsultacja psychologiczna – jednorazowa/trwająca kilka sesji pomoc w nazwaniu problemu, omówienie możliwych rozwiązań i form pomocy

– wsparcie psychologiczne – pomoc w przezwyciężeniu kryzysu psychicznego związanego z reakcją na stratę (np. bliskiej osoby, ciąży, pracy, zdrowia), zdradę, wystąpienie epizodu depresyjnego, zaburzeń lękowych, towarzyszenie w poszukiwaniu równowagi lub utrwalaniu rezultatów leczenia, wsparcie okołorozwodowe

– psychoterapia indywidualna – krótko- lub długoterminowa współpraca służąca realizacji wyznaczonych celów