POMOC SKIEROWANA DO PAR I GRUP

– terapia par/małżeńska – zwykle krótkoterminowa praca nad poprawą komunikacji, stawianiem granic, zdolnością do dawania i przyjmowania, dbaniem o przestrzeń wspólną i osobistą, pomoc w przezwyciężeniu kryzysu, wsparcie okołorozwodowe

– psychoterapia grupowa – krótko- lub długoterminowa praca z wykorzystaniem możliwości jakie stwarza grupa, takich jak możliwość uzyskania informacji zwrotnych, praca doświadczeniowa związana z trudnymi sytuacjami z przeszłości i teraźniejszości, doświadczenia korekcyjne, ćwiczenie zachowań problematycznych i pożądanych, poprzez odgrywanie sytuacji, dzięki czemu możemy:
* uświadomić sobie co przeżywamy
* dlaczego reagujemy w określony sposób
* jaki wpływ wywieramy na innych
*doświadczyć wsparcia innych osób, często przeżywających podobne problemy
* wspólnie poszukiwać takich sposobów zaspokojenia naszych potrzeb, które będą zgodne z naszymi wartościami i najbardziej skuteczne w grupie i poza nią.

– grupy wsparcia – grupy tematyczne, skierowane do osób mających podobne doświadczenia, sotykające się regularnie przez określony czas

– warsztaty rozwojowe – pojedyncze spotkania lub seria spotkań służąca poznaniu określonego zagadnienia z elementami teorii i praktyki